Chính Sách Bảo Mật

Bình luận:
– Không liên kết đến các trang web hoạt hình/phim ảnh/bất kỳ loại quảng cáo nào khác.
– Không đăng các thông tin cá nhân như: số điện thoại, email,…v.v.
– Không đăng nội dung khiêu dâm như: hình ảnh, link video có nội dung người lớn.
– Không đăng nội dung liên quan đến chính trị.

Cookie & Quảng cáo của bên thứ 3:
Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, việc sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web là cần thiết. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép Google phân phát quảng cáo cho người dùng, dựa trên lượt truy cập vào trang web và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo Google.

Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba phân phát quảng cáo và/hoặc thu thập một số thông tin ẩn danh nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng thông tin không thể nhận dạng cá nhân (ví dụ: thông tin luồng nhấp chuột, loại trình duyệt, ngày và giờ, chủ đề của quảng cáo được nhấp hoặc cuộn qua) trong các lần truy cập của bạn vào trang web này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ có thể để được quan tâm nhiều hơn cho bạn. Các công ty này thường sử dụng cookie hoặc tín hiệu web của bên thứ ba để thu thập thông tin này. Để tìm hiểu thêm về thực tiễn quảng cáo hành vi này hoặc chọn không tham gia loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.