Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với Phimdb.org!

Cùng với việc truy cập website Phimdb.org, bạn cần tuân theo các Điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây.

1. Đăng ký thành viên: Mọi người đều có thể đăng ký trở thành thành viên và sử dụng các chức năng miễn phí của website. Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng. Bạn có trách nhiệm giữ kín mật khẩu và tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.

2. Thông tin cá nhân: Khi bạn đăng ký các thông tin trên website, chúng tôi sẽ cần một số thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email. “Thông tin cá nhân” có nghĩa là các thông tin liên quan đến sự hiện diện của một cá nhân, có thể được nhận biết từ thông tin đó hoặc từ thông tin khác do chúng tôi nắm giữ hoặc tương tự như thế. Chính sách của chúng tôi là thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo rằng tất cả các thông tin cá nhân do chúng tôi nắm giữ được xử lý đúng và hợp pháp. Chúng tôi tiến hành mọi biện pháp cần thiết để thực thi chính sách này.

5. Các quyền riêng tư: Website và nội dung trên website, bao gồm các đoạn video và các thông tin được biên tập viên của Phimdb.org biên tập, tổng hợp và dịch thuật đều thuộc sở hữu của Phimdb.org. Khi bạn muốn sao chép nội dung từ dịch bạn cần ghi rõ nguồn lấy từ Phimdb.org.

6. Kết nối ra vào từ Phimdb.org: Trên website chúng tôi có thể có nhiều link tới website khác, nhưng Phimdb.org không là chủ quản của các website đó. Phimdb.org sẽ không chịu trách nhiệm hay quyền hạn đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay dịch vụ trên các website này. Phimdb.org cũng không chịu trách nhiệm hay quyền hạn gì dù trực tiếp hay gián tiếp cho bất kỳ rủi ro hay nguyên nhân mất mát nào khi bạn sử dụng hay tin tưởng vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ của các website đó.

7. Tính riêng tư: Phimdb.org đưa ra phương pháp mạnh nhất để bảo vệ tính riêng tư của người dùng trên website và cung cấp tới bạn với bản thông báo về việc tập hợp và sử dụng dữ liệu trong đó có cả dữ liệu thông tin nhận dạng trên website. Bạn có thể vào phần Chính sách riêng tư để xem thêm thông tin về việc áp dụng chế độ bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi đối với bạn.

8. Từ chối hay đồng ý: Bạn phải hiểu và đồng ý rằng: Website và các dịch vụ cung cấp thông qua website dựa trên một số nguyên tắc cơ bản. Phimdb.org từ chối mọi đánh giá có tính luật pháp và bạn cũng vậy. Toàn bộ tài liệu trên website không được phép có liên quan tới bàn luận, nhận xét, chỉ trích pháp luật, không được có nội dung chỉ trích, phỉ báng các thành viên hay bất kỳ người nào khác. Nội dung hoàn toàn không được phép có liên quan tới việc bàn luận những thông tin chỉ trích, các nội dung liên quan đến chính trị. Những thông tin này sẽ bị xóa bỏ và quyền sử dụng website của thành viên tương ứng cũng tạm ngưng hoặc xóa bỏ.

9. Thông báo quyền và tên sản phẩm: Website và bản quyền nội dung website, tất cả đều đã được đăng ký bởi Phimdb.org và toàn bộ chi nhánh sản phẩm hay dịch vụ khác của Phimdb.org được đưa ra trong tài liệu này đều là tên thương mại đã được đăng ký bản quyền.