Giới Thiệu

Phimdb.org là chuyên trang về cơ sở dữ liệu và thông tin phim điện ảnh, thông tin chi tiết về phim lẻ và phim bộ.

Thông tin Chủ quản:

+840964107418
Cau Giay, Ha Noi 100000